Specbud Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich pt. „Transformacja Specbud Sp. z o.o. Sp. k. w kierunku
przemysłu 4.0 poprzez wdrożenie innowacji produktowych i procesowych
na poziomie międzynarodowym”

Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji w budowę hali produkcyjnej z niezbędnym
zapleczem oraz wdrożenie innowacji produktowej i procesowej, przyczyniającej się
do utrzymania miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii
COVID – 19.
Wartość projektu: 8 944 191,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 999 435,00 PLN